Missie en visie

Een mosterdzaad is een heel klein zaadje, maar het heeft een grote kracht. Zoals Jezus zegt: “Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, kun je bergen verzetten.” Daar zijn ook wij van overtuigd en we hebben daaraan onze naam ontleend.

 

In de missie van de Het Mosterdzaad beschrijven we de reden waarom wij mogen bestaan. De missie is als volgt verwoord: “De liefde van Jezus Christus is de basis van waaruit wij geïnspireerd en gemotiveerd worden. De liefde die we van God ontvangen willen we doorgeven en vertaalt zich in onze drijfveren, rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Wij willen uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt en door middel van maatwerk, gerichte zorg bieden.”   Dit doen we door het bieden van woonplekken en (ambulante) begeleiding.

 

De visie van Het Mosterdzaad komt voort uit onze missie en geeft antwoord op de vraag: hoe willen we onze plannen verwezenlijken?
We gaan uit van de eigen kracht van mensen en willen samen met hen ontdekken waar die ligt en hoe die te versterken is. De kleinschaligheid van Het Mosterdzaad en de korte lijnen hebben in de afgelopen jaren bewezen hier een positief aan bij te dragen.
Maar ook het werken met een diversiteit van mensen, waardoor er een gemêleerde samenstelling van cliënten ontstaat, heeft een positief effect op het ontdekken en stimuleren van de eigen mogelijkheden.