Begeleiding

“Zo gewoon als mogelijk en zo speciaal als nodig” dat is ons uitgangspunt.

We gaan uit van de mogelijkheden die je hebt en kunt ontwikkelen. We werken dan ook herstelondersteunend en krachtgericht. Je kan bij Het Mosterdzaad wonen zolang dat nodig is. Het is belangrijk om je te kunnen ontwikkelen en te kunnen groeien zonder zorgen over een dak boven je hoofd.

We werken met een begeleidingsplan. Hierin komen 8 leefgebieden aan bod. Je maakt dit plan zelf met de begeleiding; je gaat dus met je eigen plan aan de slag. We vinden het belangrijk dat je actief betrokken bent in je herstelproces.

We bieden veiligheid door duidelijk en voorspelbaar te zijn. We zijn licentiehouder van de methodiek “Geef me de 5”. Dit is een praktische methode om duidelijkheid te bieden. Het gaat over wie, wat, waar, wanneer en hoe. Dit geeft vooral cliënten met autisme houvast en mogelijkheden voor ontwikkeling.

We werken vanuit het principe van de presentietheorie. In het kort: We zijn betrokken, beschikbaar, hebben een open houding, we stemmen af, sluiten aan, bewegen mee en bieden ruimte, maar ook begrenzing. We investeren in een begeleidingsrelatie waarin professionaliteit, respect, warmte en compassie centraal staan.

Op dit moment hebben we alleen ruimte voor meisjes/vrouwen.

Daarnaast bieden we voor (aanstaande) moeders met hun kind(eren):

  • zwangerschapsbegeleiding
  • kraamzorg via een externe kraamzorg organisatie
  • opvoedondersteuning d.m.v. observeren,signaleren en adviseren
  • observatie van zelfstandig ouderschap
  • thuiszorg wordt indien nodig ingezet