Doelgroep

Het Mosterdzaad wil begeleiding bieden aan:

  • Volwassenen en/of kinderen die door persoonlijke, psychosociale of andere problemen voor langere of kortere tijd opvang en begeleiding nodig hebben.
  • (Tiener)moeder en kind, waarbij de moeder de gelegenheid krijgt een studie te volgen, een baan te zoeken en te leren het kind op te voeden, met als eindresultaat dat beiden samen een goede toekomst krijgen en uiteindelijk zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren.
  • Mensen met ASS
  • Als je in je eigen huis begeleiding zou willen van het Mosterdzaad.

 

Algemene uitsluitingscriteria 

Cliënten die wij niet de begeleiding kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten waarbij sprake is van:

  1. Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
  2. Als er 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen,
  3. Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving,
  4. Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep,
  5. Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang)
  6. Het kan zijn dat in de intake procedure duidelijk wordt dat een combinatie van problemen kan leiden tot het niet kunnen plaatsen.