Doelgroep

Het Mosterdzaad wil begeleiding bieden aan:

 • Volwassenen of jongeren die door persoonlijke, psychosociale of andere problemen voor langere of kortere tijd opvang en begeleiding nodig hebben
 • Zwangere
 • (Tiener)moeder en kind
 • ASS problematiek
 • Ambulante begeleiding

 

Algemene uitsluitingscriteria 

Cliënten die wij niet de begeleiding kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten waarbij sprake is van:

 • complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 • totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • wegloopgedrag;
 • vertonen van suïcidaal gedrag;
 • claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
 • actieve alcohol-  en/of (soft)drugsverslaving (middelen gebruik);
 • zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;
 • florerende psychoses;
 • agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
 • het verlenen van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ).
 • ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.