Doelgroep

Het Mosterdzaad wil begeleiding bieden aan:

 • Volwassenen of jongeren die door persoonlijke, psychosociale of andere problemen voor langere of kortere tijd opvang en begeleiding nodig hebben
 • Zwangere
 • (Tiener)moeder en kind
 • ASS problematiek
 • Ambulante begeleiding

 

Algemene uitsluitingscriteria 

Cliënten die wij niet de begeleiding kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten waarbij sprake is van:

 1. Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
 2. 1-op-1 begeleiding nodig is, 
 3. Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving,
 4. Agressie problemen of seksueel ongewenste gedrag,
 5. Het bieden van onvrijwillige zorg zoals gedefinieerd in de Wet Zorg en Dwang,
 6. Onbehandelde, ontregelende psychiatrische problematiek.