Privacyverklaring

Het Mosterdzaad vindt privacy van iedereen erg belangrijk.

Daarom hebben we met elkaar hierover afspraken gemaakt,  die we opgeschreven hebben in het privacy reglement .

We houden rekening met wat de wet op de privacy  (de AVG algemene verordening gegevensbescherming) daarover zegt.

Hier is de link naar het Privacyrverklaring.