Anbi


Naam: Christelijk Begeleid en Beschermd wonen Het Mosterdzaad

De doelstelling van de stichting staat in de statuten en luidt:

Het Evangelie van Jezus Christus is de basis van waaruit wij geïnspireerd en gemotiveerd worden. De liefde die we van God ontvangen willen we doorgeven en vertaald zich in onze drijfveren, rechtvaardigheid, solidariteit en professionaliteit. Wij willen uitgaan van de mogelijkheden en ontwikkelingskansen van elke individuele cliënt en door middel van maatwerk gerichte zorg bieden.

Vanuit deze gedachte wil de stichting opvang bieden aan:

  • Volwassenen en/of jongeren die door persoonlijke, psychosociale of andere problemen voor langere of kortere tijd opvang en begeleiding nodig hebben;
  • (Tiener)moeder en kind, waarbij de moeder de gelegenheid krijgt een studie te volgen, een baan te zoeken en te leren het kind op te voeden, met als eindresultaat dat beiden samen een goede toekomst krijgen en ze uiteindelijk zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren.

RSIN: 813250110

Contactgegevens:

Beneden Westerdiep 127
9645 AJ Veendam
0598-395888
stichtingmosterdzaad@gmail.com