Klachtenreglement

IK HEB EEN KLACHT, WAT NU?

Het Mosterdzaad zet zich in om de beste hulpverlening te bieden. Toch is het mogelijk dat cliënten niet tevreden zijn over de door ons geboden zorg. Zo kan iemand  bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Of waren er van tevoren andere verwachtingen over de zorg en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden onze cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden. Hieronder informeren we u graag over hoe dat kan.

Coöperaties

Het Mosterdzaad is aangesloten bij 2 coöperaties, nl coöperatie Dichtbij en Zorgkracht 12 . Zij hebben een klachtenregeling, waar u via onderstaande link bij kunt komen. Als u via 1 van deze coöperaties cliënt bij Het Mosterdzaad bent verwijzen wij u naar deze regelingen

Klachtenregeling coöperatie Dichtbij

Klachtenregeling coöperatie Zorgkracht 12

 Klachtopvang indien u niet cliënt bent via een coöperatie

U meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of met de directie.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Vertrouwenspersoon

Bij onvrede kunt u ook terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is bereikbaar als u vertrouwelijk met iemand wil praten die niet direct betrokken is bij het zorgproces. Diegene luistert naar uw verhaal en kan u helpen om uw klacht duidelijk te maken.

Naam: Lenneke Fiere

Telefoon: 06-25008334

E-mail: vertrouwenspersoon@hetmosterdzaad.nl

 

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris

Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weggenomen of wilt u rechtstreeks een klacht indienen? In dat geval kunt u uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Het Mosterdzaad.

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen in uw klacht.

De klachtenfunctionaris is bereikbaar via onderstaande gegevens:
Klachtenfunctionaris Het Mosterdzaad

Molenstraat 30

4201 CX GORINCHEM

Tel. 0183-682829

E-mail: klachten@cbkz.nl t.a.v. klachtenfunctionaris Het Mosterdzaad

 

Klachtbehandeling door de klachtencommissie

Als u zorg krijgt op grond van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning, kunt u direct bij de klachtencommissie terecht.

De voorkeur verdient echter dat u uw klacht eerst met de klachtenfunctionaris bespreekt.

Bij zorg binnen het kader van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, waaronder de Wet langdurige zorg, kunt u bij complexe klachten bij de klachtencommissie terecht.
Het Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem verzorgt de klachtencommissie. De klachtencommissie is bereikbaar via onderstaande gegevens:

Klachtencommissie Het Mosterdzaad

Molenstraat 30

4201 CX GORINCHEM

Tel. 0183-682829

E-mail: klachten@cbkz.nl t.a.v. klachtencommissie Het Mosterdzaad

 

Geheimhouding

Zowel voor de klachtencommissie als alle anderen die zijn betrokken bij uw klacht, is geheimhouding verplicht.

 

Wilt u meer weten?

Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over uw klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar het door ons gehanteerde klachtenreglement. Hier  vindt u het reglement.