Medezeggenschap

In zorg waar de cliënt centraal staat is medezeggenschap van onmisbare waarde: een vanzelfsprekendheid.  Bij Het Mosterdzaad vindt deze plaats op de volgende twee niveaus:

Individueel niveau
Op individueel niveau vindt zeggenschap plaats wanneer de cliënt zelf, of een vertegenwoordiger van de cliënt, invloed uitoefent op de zorg. Bijvoorbeeld in het kader van de begeleiding of zorgovereenkomst. Maar ook in het primaire proces van de dagelijkse omgang tussen cliënten en medewerkers van Het Mosterdzaad.

Instellingsniveau
Op het niveau van onderdelen van de organisatie of van de organisatie als geheel speelt de medezeggenschap van cliënten zich vooral af in de groepsgesprekken van de bewoners van Het Mosterdzaad. Daarnaast is er voor alle cliënten en/of hun vertegenwoordigers, een jaarlijks online medezeggenschapsoverleg. De datum wordt op deze site bekend gemaakt en via de mail kunt u zich hiervoor opgeven. U krijgt dan twee weken van te voren een mail met de link voor het overleg en een agenda toegestuurd.

De eerstvolgende datum voor een medezeggenschapsoverleg is: 10 oktober 2024 16.00 – 17.00 uur.

09 oktober 2025 16.00 – 17.00 uur.

Opgave: ronald.kleiweg@hetmosterdzaad.nl