Donateur

[fusion_text]

Voor het opvangwerk in de boerderij betalen de bewoners een eigen bijdrage. Wij krijgen geen subsidies en zijn dus geheel afhankelijk van de bewonersbijdrage, giften en donaties. Het blijkt echter dat veel jongeren die we hier begeleiden schulden hebben gemaakt, nog geen eigen inkomen of onvoldoende inkomen hebben waardoor het moeilijk wordt om de eigen bijdrage te voldoen.

Alleen de eigen bijdragen zijn onvoldoende om kostendekkend te zijn. Daarom zijn we afhankelijk van mensen die het werk van het Mosterdzaad willen steunen. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer 3452.12.487 Rabobank Veendam ten name van stichting “Het Mosterdzaad” te Veendam.

Online donerenĀ is eveneens mogelijk: