Wie zijn wij


De stichting heeft een onafhankelijk bestuur en wil hulp bieden aan mensen die tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij het bestuur die daar bepalingen voor het aanvragen van financiële vergoeding voor heeft opgesteld. Of en in hoeverre een aanvrager in aanmerking komt voor ondersteuning is ter beoordeling aan het bestuur. Over het besluit kan niet gecorrespondeerd worden.

 

Statuten en bepalingen als document toevoegen